See also

Teresa AZARO (1876- )

Name: Teresa AZARO
Sex: Female
Father: Giuseppe AZARO (1846- )
Mother: Teresa BONINO ( - )

Individual Events and Attributes

Birth 1876 General Las Heras, Argentina