See also

Kathleen R AZZARO (1915- )

Name: Kathleen R AZZARO
Sex: Female
Father: Antonio AZZARO (1877-1943)
Mother: Louisa Jane GARBUTT (1877-1936)

Individual Events and Attributes

Birth 1915